Έκθεση φωτοερμηνείας για την εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας.

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών   και με την χρήση φωτοσταθερών που εντοπίζονται σε αυτές καθώς και σταθερών που αναφέρονται στους τίτλους σας(συμβόλαια), μπορούμε να εντοπίσουμε και να χαράξουμε στο έδαφος (όπου αυτό είναι εφικτό) τα όρια της ιδιοκτησίας σας .