Αγορά Αεροφωτογραφίες

Αγορά Αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία ,μελέτη, μελέτες, δασαρχείο, αυθαίρετα, αγορά αεροφωτογραφιων,

Αγορά αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών από Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η αγορά των αεροφωτογραφιών γίνεται και από το γραφείο μας. Αγορά Αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία ,μελέτη, μελέτες, δασαρχείο, αυθαίρετα, αγορά αεροφωτογραφιων,

Αγοράζουμε  τις αεροφωτογραφίες που αφορούν αποκλειστικά την ιδιοκτησία σας ώστε στη συνεχεία να προβούμε στην μελέτη τους και στην έκθεση φωτοερμηνείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των αεροφωτογραφιών ή της αεροφωτογραφίας είναι και ο στερεοσκοπικος έλεγχος!!

Εφόσον επιθυμείτε να προβούμε σε έλεγχο για διαθεσιμότητα ,ώστε στην συνέχεια να ακολουθήσει η ερμηνεία των αεροφωτογραφιών από το γραφείο μας–>

Συμπληρώστε την online φόρμα (πατήστε εδώ) ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών  των ετών που σας ενδιαφέρουν .

Οι αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών περιλαμβάνουν συνήθως μεγάλες εκτάσεις και όχι μόνο την ιδιοκτησία σας.

Έτσι σε μια αεροφωτογραφία είναι δύσκολο να εντοπιστεί μια έκταση εάν δεν εντοπιστούν φωτοσταθερά.

Υπάρχουν όμως και αεροφωτογραφίες οι οποίες είναι σε κλίμακα 1:5000 και έτσι η ερευνώμενη έκταση σας να εντοπίζεται πιο εύκολα και παράλληλα λόγω και  της καλύτερης  ποιότητας φωτοληψίας της να οδηγήσουν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα.Αγορά Αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία ,μελέτη, μελέτες, δασαρχείο, αυθαίρετα, αγορά αεροφωτογραφιων,

       Επειδή  έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από αρκετούς πελάτες μας να αγοράζουν αεροφωτογραφίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για στερεοσκοπική παρατήρηση π.χ μεγενθυμένες (οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος από τις στερεοσκοπικές) σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε εμείς στις αρμόδιες υπηρεσίες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουμε στο γραφείο μας και να παραλάβουμε  μόνο τις απαραίτητες για την διενέργεια της φωτοερμηνείας και όχι περιττές. Αγορά Αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία ,μελέτη, μελέτες, δασαρχείο, αυθαίρετα, αγορά αεροφωτογραφιων,

Αγορά Αεροφωτογραφίες

γορά Αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία ,μελέτη, μελέτες, δασαρχείο, αυθαίρετα, αγορά αεροφωτογραφιων,