Αγορά αεροφωτογραφιών

    Αγορά αεροφωτογραφιών για την διενέργεια φωτοερμηνείας. 

Συμπληρώστε την online φόρμα ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών  των ετών που σας ενδιαφέρουν για την ιδιοκτησία σας.

Οι αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών (*) περιλαμβάνουν συνήθως μεγάλες εκτάσεις και όχι μόνο την ιδιοκτησία σας,αφού η κλίμακα λήψης τους είναι συνήθως 1:42000. Έτσι σε μια αεροφωτογραφία είναι δύσκολο να εντοπιστεί μια έκταση εάν δεν εντοπιστούν φωτοσταθερά. Υπάρχουν όμως και αεροφωτογραφίες οι οποίες είναι σε κλίμακα 1:5000 και έτσι η ερευνώμενη έκταση σας να εντοπίζεται πιο εύκολα και παράλληλα λόγω και της καλύτερης ποιότητας φωτοληψίας της, σε σχέση με αυτές που έχουν κλίμακα 1:42000, να προκύπτουν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

     Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από αρκετούς πελάτες μας να αγοράζουν αεροφωτογραφίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για στερεοσκοπική παρατήρηση π.χ μεγενθυμένες (οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος από τις στερεοσκοπικές) σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε εμείς στις αρμόδιες υπηρεσίες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουμε στο γραφείο μας και να σας παραγγέιλουμε μόνο τις απαραίτητες για την διενέργεια της φωτοερμηνείας και όχι περιττές.

Αναλαμβάνουμε:

  • Μετάβαση σε όλες τις υπηρεσίες για την αγορά αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών.

  • Υπόδειξη της θέσης της ιδιοκτησίας σας στους αρμοδίους υπαλλήλους για τον εντοπισμό μόνο των αεροφωτογραφιών που περιλαμβάνουν την ιδιοκτησία σας (παραθέτουμε στους αρμοδίους υπαλλήλους χάρτες 1:5000, 1:50000,ορθοφωτοχάρτες, δορυφορικές εικόνες ,συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. ’87 που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την θέση της ιδιοκτησίας σας )

  • Παραγγελία μόνο των σωστών αεροφωτογραφιών

  • Παραλαβή αεροφωτογραφιών ( 5 έως 10 μέρες)

  • Αποστολή αεροφωτογραφιών και έκθεσης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας .

  • Δασοτεχνική υποστήριξη ακόμα και αν δεν προβείτε στην διενέργεια εκθέσεως φωτοερμηνείας .

     Εκτιμώμενος χρόνος διενέργειας φωτοερμηνείας 3-5 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή των σχετικών αεροφωτογραφιών και εγγράφων .

Σημαντική παρατήρηση : Για να προβούμε στην αγορά αεροφωτογραφιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας .

(*) αεροφωτογραφίες των ετών:1929-2014

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση). Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

twitter  facebook-32  google_plus  icon-linkedin  rss

πραγματογνωμων

ANTIRRHSEIS

ellada
ANTIRHSSEIS