Αγορά Αεροφωτογραφιών

Αγορά Αεροφωτογραφιών ή Αεροφωτογραφίας για την διενέργεια φωτοερμηνειας.

Συμπληρώστε την online φόρμα ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών  των ετών που σας ενδιαφέρουν για την ιδιοκτησία σας.

agora aerofotografia

Οι αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών (*) περιλαμβάνουν συνήθως μεγάλες εκτάσεις και όχι μόνο την ιδιοκτησία σας,αφού η κλίμακα λήψης τους κυμαίνεται από 1:30.000 έως 1:42000.

Έτσι σε μια αεροφωτογραφία είναι δύσκολο να εντοπιστεί μια έκταση εάν δεν εντοπιστούν φωτοσταθερά.

Υπάρχουν όμως και αεροφωτογραφίες οι οποίες είναι σε κλίμακα από 1:5000 έως 1: 15.000 και έτσι η  έκταση σας να εντοπίζεται πιο εύκολα. Παράλληλα λόγω και της καλύτερης ποιότητας φωτοληψίας τους , σε σχέση με αυτές που έχουν μεγαλύτερη κλίμακα , να προκύπτουν και πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από αρκετούς πελάτες μας να αγοράζουν αεροφωτογραφίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για στερεοσκοπική παρατήρηση π.χ μεγενθυμένες (οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος από τις στερεοσκοπικές) σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε εμείς στις αρμόδιες υπηρεσίες ,με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουμε στο γραφείο μας ,και να σας παραγγείλουμε μόνο τις απαραίτητες ,για την διενέργεια της φωτοερμηνείας ,και όχι περιττές.

Αγορά Αεροφωτογραφιών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Μετάβαση σε όλες τις υπηρεσίες για την Αγορά Αεροφωτογραφιών ή Αεροφωτογραφίας

  • Υπόδειξη της θέσης της ιδιοκτησίας σας στους αρμοδίους υπαλλήλους για τον εντοπισμό μόνο των αεροφωτογραφιών που περιλαμβάνουν την ιδιοκτησία σας (παραθέτουμε στους αρμοδίους υπαλλήλους χάρτες 1:5000, 1:50000,ορθοφωτοχάρτες, δορυφορικές εικόνες ,συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. ’87 που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την θέση της ιδιοκτησίας σας )

  • Παραγγελία μόνο των σωστών αεροφωτογραφιών

  • Παραλαβή αεροφωτογραφιών ( 5 έως 10 μέρες)

  • Αποστολή αεροφωτογραφιών και έκθεσης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας .

  • Δασοτεχνική υποστήριξη ακόμα και αν δεν προβείτε στην διενέργεια εκθέσεως φωτοερμηνείας .

     Εκτιμώμενος χρόνος διενέργειας φωτοερμηνείας 3-5 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή των σχετικών αεροφωτογραφιών και εγγράφων .

(*) αεροφωτογραφίες των ετών:1929-2014

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση). Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

agora aerofotografion

Παραγγελία – αγορά αεροφωτογραφιών για διενέργεια φωτοερμηνείας
Σημαντική παρατήρηση : Για να προβούμε στην Αγορά Αεροφωτογραφιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και ο στερεοσκοπικος έλεγχος της αεροφωτογραφίας ή των αεροφωτογραφιών .