Μελέτες πυροπροστασίας έντυπο αξιολόγησης και τεχνική έκθεση Νομού Ευβοίας.

Μελέτες πυροπροστασίας έντυπο αξιολόγησης και τεχνική έκθεση Νομού Ευβοίας.

Δείτε δείγμα μελέτης πυροπροστασίας του γραφείου μας εδω

Το γραφείο μας συντάσσει μελέτες πυροπροστασίας ,έντυπο αξιολόγησης και τεχνική έκθεση,για ακίνητα του  Νομού Ευβοίας που  βρίσκονται  εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας που αναφέρονται στο ΦΕΚ 3475 /24-5-2023 .

Ο κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός η πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

Οι διατάξεις του κανονισμού έχουν εφαρμογή σε ακίνητα που:

 1. Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
 2. Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις επί ημιορεινών ,ορεινών και ανωμάλων εδαφών.
 3. Σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις.
 4. Βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των παραπάνω εκτάσεων (περιλαμβάνονται δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις.
 5. Βρίσκονται μέσα σε περαστικό πράσινο, πάρκα και άλση πόλεων.

Οι παράμετροι – κριτήρια που λαμβάνουμε υπόψη για την αξιολόγηση  είναι δεκατέσσερα και  ομαδοποιούνται σε έξι ισοδύναμες ομάδες ως εξής:

 1. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ακινήτου
 2. Οι κλιματολογικές συνθήκες
 3. Η κλίση
 4. Η βλάστηση
 5. Οι υποδομές και
 6. Η συχνότητα συμβάντων και εγγενείς κίνδυνοι.

Σε κάθε ομάδα και κατόπιν αυτοψία μας προκύπτει και η αντίστοιχη κατηγορία επικινδυνότητας  η οποία μπορεί να είναι χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή ιδιαίτερα υψηλή.

Από την ανάλυση όλων των παραπάνω δεδομένων προκύπτει (με συγκεκριμένη διαδικασία) ο τελικός βαθμός επικινδυνότητας του ακινήτου σας ( βαθμός 1 : Χαμηλή επικινδυνότητα, βαθμός 2 : Μεσαία επικινδυνότητα ,βαθμός 3 :  Υψηλή επικινδυνότητα ή βαθμός 4 : Ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα).

Με βάση την τελική βαθμολογία στη συνέχεια συντάσσουμε και αντίστοιχη τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρουμε με λεπτομέρεια τις ενέργειες πυροπροστασίας  που απαιτούνται ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς τόσο στην κατοικία / κτίριο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Το έντυπο αξιολόγησης καθώς και η έκθεση κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που υπάγεται το ακίνητό σας .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας ακινήτου εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στα 22213-09551 (Ωράριο)  και 6938-442998 (Ωράριο Μόνο) .

Δραστηριοποιούμαστε στον Ν. Ευβοίας και συγκεκριμένα σε όλες τις παρακάτω περιοχές

Πατήστε εδώ