Αναδασωτέα

Σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εξαιρούνται οι αγροί. Αν η έκταση σας βρίσκεται εντός αναδασωτέας (και εφόσον το διαπιστώσουμε και εμείς ) τότε με την ερμηνεία αεροφωτογραφιας ή αεροφωτογραφιων διαφόρων ετών μπορεί να αποδειχθεί  ότι ήταν αγρός και έτσι να εξαιρεθεί από τον χαρακτηρισμό αυτό.

Η αναδασωτέα έκταση στον δασικό χάρτη εμφανίζεται ως ΑΝ. Εφόσον ο επιπλέον χαρακτηρισμος της έκτασης σας είναι Α.Α. τότε δεν χρειάζεται να υποβάλετε αντίρρηση.aerofotografia anadasoteaΔικαιολογητικά για μελέτες φωτοερμηνείας (με την βοήθεια αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες) σε εκτάσεις που έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέες:

  • τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας σας (κατά Ε.Γ.Σ.Α. ’87)
  • απόφαση αναδασωτέας έκταση
  • χάρτη που συνοδεύει την αναδασωτέα έκταση
  • κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μελέτες φωτοερμηνείας (με την βοήθεια αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες) σε αναδασωτέα  έκταση   που άφορουν την ιδιοκτησία σας, επικοινωνήστε μαζί μας.