Αντιρρήσεις κατά Πράξεως Χαρακτηρισμού έκτασης

Οι αντιρρήσεις κατά Πράξεως Χαρακτηρισμού έκτασης ασκούνται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Δικαιολογητικά για αντιρρήσεις

 • Πράξη Χαρακτηρισμού.

 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ως άνω Πράξη Χαρακτηρισμού.

 • Εισήγηση Δασοπόνου, Δασολόγου που συνοδεύει την προσβαλλόμενη Πράξη Χαρακτηρισμού.

 • Όμορες Πράξεις Χαρακτηρισμού με την προσβαλλόμενη Πράξη καθώς και τα τοπογραφικά που τις συνοδεύουν.

 • Στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες τις περιοχής διάφορων ετών (π.χ. 1945,1960,1970,1980,1990, 2000,2011).

 • Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής.

 • Χάρτης 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

 • Τίτλους ιδιοκτησίας.

Εφόσον προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά διενεργούμε:

 • Στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών όλων των ετών ώστε να διαπιστώσουμε την διαχρονική μορφή της έκτασής σας

 • Ψηφιακή παρατήρηση και επεξεργασία όλων των αεροφωτογραφιών ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την μορφή της έκτασής σας ,τα οποία να είναι ορατά από οιονδήποτε.

 • Ψηφιακή μελέτη του ορθοφωτοχάρτη της περιοχής

 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

 • Έκθεση φωτοερμηνείας στην οποία αναγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τόσο κατά την στερεοσκοπική μελέτη όσο και κατά την ψηφιακή παρατήρηση μαζί με τα συμπεράσματα που προέκυψαν

 • Σύνταξη αντιρρήσεων

 • Κατάθεση φακέλου

Εκτιμώμενος χρόνος εκπόνηση φωτοερμηνείας –αντιρρήσεων 7-10 ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν.

Επίσης κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να παρασταθούμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς σας .

twitter  facebook-32  google_plus  icon-linkedin  rss

πραγματογνωμων

ANTIRRHSEIS

ellada
ANTIRHSSEIS