Αντιρρήση κατά Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης

        Η αντίρρηση – ένσταση κατά Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης ασκείται  εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Δικαιολογητικά για αντιρρήσεις

 • Πράξη Χαρακτηρισμού.

 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ως άνω Πράξη Χαρακτηρισμού του δασαρχείου.

 • Εισήγηση Δασοπόνου, Δασολόγου που συνοδεύει την προσβαλλόμενη Πράξη Χαρακτηρισμού (από το δασαρχείο).

 • Όμορες Πράξεις Χαρακτηρισμού με την προσβαλλόμενη Πράξη καθώς και τα τοπογραφικά που τις συνοδεύουν.

 • Στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες τις περιοχής διάφορων ετών (π.χ. 1945,1960,1970,1980,1990, 2000,2011).

 • Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής.

 • Χάρτης 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

 • Τίτλους ιδιοκτησίας.

antirisi praxi xaraktirismou

Εφόσον προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά διενεργούμε:

 • Στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών όλων των ετών ώστε να διαπιστώσουμε την διαχρονική μορφή της έκτασής σας

 • Ψηφιακή παρατήρηση και επεξεργασία αεροφωτογραφίας – αεροφωτογραφιών  ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την μορφή της έκτασής σας ,τα οποία να είναι ορατά από οιονδήποτε.

 • Ψηφιακή μελέτη του ορθοφωτοχάρτη της περιοχής

 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

 • Έκθεση φωτοερμηνείας στην οποία αναγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τόσο κατά την στερεοσκοπική μελέτη όσο και κατά την ψηφιακή παρατήρηση μαζί με τα συμπεράσματα που προέκυψαν

 • Σύνταξη αντιρρήσεων

 • Κατάθεση φακέλου

Ο εκτιμώμενος χρόνος εκπόνηση φωτοερμηνείας για αντίρρηση – ένσταση  κατά της πράξης χαρακτηρισμού κυμαίνεται  7-10 ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν.

Επίσης κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να παρασταθούμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς σας .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αντίρρηση -ένσταση  σε πράξη χαρακτηρισμου δασαρχείου   ,μέσω μελέτης φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών, ώστε να εξετάσουμε διαχρονικά την μορφή της ιδιοκτησίας σας  , είμαστε πάντα στην διάθεση σας.

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ellada

gis