Βλάστηση

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σε Εύβοια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Η εξέταση της μορφής της ιδιοκτησίας σας με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών γίνεται με την μελέτη αεροφωτογραφιών των ετών 1945 , 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 κ.α. με σκοπό να εξεταστεί η διαχρονική μορφή της  έκτασης σας και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Με την βοήθεια της ερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών (*) μπορούμε να εξετάσουμε διαχρονικά αν η ιδιοκτησία σας είχε μορφή γεωργική- αγροτική, χορτολιβαδική, βραχώδη ή δασική συντάσσοντας και κατάλληλη  έκθεση ερμηνείας αεροφωτογραφιών ,για οποιοδήποτε θέμα σας αφορά, για χρήση σε Δασαρχεία- Δασαρχείο, Διευθύνσεις Δασών, Πολεοδομία, Δικαστήρια κ.α.

(*) αεροφωτογραφίες των ετών: 1929 -2013

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση). Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με την μελέτη  αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών (μελέτη φωτοερμηνείας) ώστε να εξετάσουμε διαχρονικά αν η ιδιοκτησία σας είχε μορφή γεωργική- αγροτική, χορτολιβαδική, βραχώδη,δάσους ή δασική , είμαστε πάντα στην διάθεση σας.