Για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων διαβάστε εδώ

Αφορά εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων.

Για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστή διερεύνηση για τα διαθέσιμα έτη  αεροφωτογραφιών (ώστε να περιλαμβάνουν σίγουρα το σύνολο της ιδιοκτησία σας) απαιτούνται :

1) Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της φόρμας καθώς και

2) Προώθηση στο email μας (dasotexnikos@gmail.com) αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη με το περίγραμμα της συνολικής ιδιοκτησίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται εδώ.