Δασικοί Χάρτες Δυτικής Αττικής

Οι Δασικοί Χάρτες Δασικοί Χάρτες Δυτικής Αττικής αναρτήθηκαν Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 και περιλαμβάνουν τον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Μεγαρέων (Μέγαρα).

 Online Υποβολή αντίρρησης 

Υπηρεσίες του Γραφείου μας σχετικά με αντιρρήσεις κατά του Δασικού Χάρτη

Εντοπισμός της ιδιοκτησίας σας στον δασικό χάρτη.
Αποτύπωση ιδιοκτησίας σας με συντεταγμένες ε.γ.σ.α ’87.
Άμεση ενημέρωση για τα ποσοστά επιτυχίας της υπόθεσης σας με την υποβολή της αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.
Διαδικασία υποβολής αντίρρησης.
Φωτοερμηνεία με αεροφωτογραφίες  1945, 1960, 1971, 1988, 2003 και 2009.
Έκθεση φωτοερμηνειας σε περιπτώσεις που τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά.
Δασοτεχνική υποστήριξη στην επιτροπή αντιρρήσεων (παράσταση μας στις επιτροπές).

Συμβουλές (ακόμα και εάν δεν επιλέξετε το γραφείο μας για την υποβολή ένστασης):

Το ότι έχει χαρακτηριστεί η ιδιοκτησία σας ως δάσος ή δασική έκταση, στον δασικό χάρτη, δεν αποτελεί τελεσίδικη απόφαση.
Υπάρχουν όπλα (αεροφωτογραφίες) τα οποία μπορούν να ανατρέψουν (υπό προϋποθέσεις) τον παραπάνω χαρακτηρισμό.
Η μοναδική ευκαιρία είναι τώρα (μέχρι το διάστημα των αντιρρήσεων) μην το αφήνετε!

 Δικαιολογητικά για αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

Αεροφωτογραφίες στερεοσκοπικές διαφόρων ετών (1929-σήμερα).
Έκθεση φωτοερμηνείας εφόσον τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά.
Γεωγραφικές συντεταγμένες κατά Ε.Γ.Σ.Α’87 μόνο της έκτασης για την οποία θα γίνουν οι αντιρρήσεις.
Στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννομο συμφέρον σας.
Έντυπο αντίρρησης.
Αντίγραφο Ε9.
Αποδεικτικό πληρωμής τέλους.
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας– διαβατήριο.
Στοιχεία που αποδεικνύουν τοv  μη δασικό χαρακτήρα της έκτασης.

Για την υποβολή αντίρρησης ,φωτοερμηνεία και παράσταση στις επιτροπές για τους Δασικούς Χάρτες Δυτικής Αττικής που περιλαμβάνουν τον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Μεγαρέων (Μέγαρα), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανεπιφύλακτα.

Θέαση Δασικών Χαρτών  (πατήστε εδώ)