Επεξήγηση συμβόλων στους Δασικούς Χάρτες – Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

Επεξήγηση συμβόλων στους Δασικούς Χάρτες – Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

Εαν δεν υποβάλατε αντίρρηση εμπρόθεσμα ,υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί αίτηση αναμόρφωσης δασικού χάρτη (πρόδηλου σφάλματος)  και έτσι να αλλάξει ο δασικός χαρακτήρας της έκτασής σας (υπό προϋποθέσεις*).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα 22213-09551 ή 6938- 442998 στις  ώρες λειτουργίας του γραφείου (ωράριο ->πατήστε εδώ)

* Θα απαιτηθεί έλεγχος αεροφωτογραφιών και άλλες διαδικασίες από τις οποίες θα εξαρτηθεί εαν υπάρχει η δυνατότητα αίτησης αναμόρφωσης του Δασικού Χάρτη.

Online υποβολή αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη -> (εδώ) (Η προθεσμία έληξε)

Επεξήγηση συμβόλων στους Δασικούς Χάρτες – Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

Α.Α : Άλλης μορφής – κάλυψης στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης / Άλλης μορφής- κάλυψης στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης.

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό δεν απαιτείται η υποβολή αντίρρησης κατά των δασικών χαρτών .

Α.Δ : Άλλης μορφής – κάλυψης στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης / Δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες του Ν.248/1976.

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό προτείνεται η υποβολή αντίρρησης κατά των δασικών χαρτών.

Προτείνεται φωτοερμηνεία  αεροφωτογραφιών ετών όπως 1975, 1981, 1990, 1997, 2001, 2002, 2009 ώστε να διαπιστωθεί η μορφή της έκτασης διαχρονικά.

Δ.Α: Δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία / Άλλης μορφής – κάλυψης στις αεροφωτογραφίες και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες του Ν.248/1976.

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό προτείνεται η υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη.

Προτείνεται φωτοερμηνεία  αεροφωτογραφιών ετών όπως 1945, 1960, 1965 ώστε να διαπιστωθεί η μορφή της έκτασης διαχρονικά.

Δ.Δ: Δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία / Δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες του Ν.248/1976.

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό προτείνεται η υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη.

Προτείνεται φωτοερμηνεία  αεροφωτογραφιών ετών όπως 1945, 1960, 1965, 1971, 1988, 1992, 1998, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 ώστε να διαπιστωθεί η μορφή της έκτασης διαχρονικά.

Χ.Α: Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης / Άλλης μορφής – κάλυψης στις αεροφωτογραφίες και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες του Ν.248/1976.

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό προτείνεται η υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη.

Προτείνεται φωτοερμηνεία  αεροφωτογραφιών ετών όπως 1945, 1960, 1965 ώστε να διαπιστωθεί η μορφή της έκτασης διαχρονικά.

Χ.Χ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης / Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες του Ν.248/1976.

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό προτείνεται η υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη.

Προτείνεται φωτοερμηνεία  αεροφωτογραφιών ετών όπως 1945, 1960, 1965, 1971, 1988, 1992, 1998, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 ώστε να διαπιστωθεί η μορφή της έκτασης διαχρονικά.

Α.Χ: Άλλης μορφής – κάλυψης στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης / Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες του Ν.248/1976.

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό προτείνεται η υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη.

Προτείνεται φωτοερμηνεία  αεροφωτογραφιών ετών όπως 1975, 1981, 1990, 1997, 2001, 2002, 2009 ώστε να διαπιστωθεί η μορφή της έκτασης διαχρονικά.

Α.Ν: Αναδασωτέες ή δασωτέες εκτάσεις

Για τις εκτάσεις με τον παραπάνω χαρακτηρισμό προτείνεται η υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη. Δεν απαιτείται αντίρρηση όταν ο παραπάνω χαρακτηρισμός συνοδεύει έκταση Α.Α.

Προτείνεται έλεγχος απόφασης αναδάσωσης καθώς και φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών.

Επεξήγηση συμβόλων στους Δασικούς Χάρτες – Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών (Πράξεις χαρακτηρισμού)

Π.Α : Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού – μη δασικές

Προτείνεται έλεγχος πράξης χαρακτηρισμού και υπό προϋποθέσεις φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών.

Π.Δ : Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού – δασικές

Προτείνεται έλεγχος πράξης χαρακτηρισμού και υπό προϋποθέσεις φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών.

Π.Χ: Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού – χορτολιβαδικές

Προτείνεται έλεγχος πράξης χαρακτηρισμού και υπό προϋποθέσεις φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών.

Επεξήγηση συμβόλων στους Δασικούς Χάρτες – Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών –>για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας