Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημιουργία Πιλοτικού Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Απόφασης για την Αντιμετώπιση Ζημιών από Έντομα σε Δάση Ελάτης,Πεύκου και Καστανιάς.

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάστηκε στο:1st Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture,Food and Environment. «The Impact of ICT in Agriculture,Food and Environment»June 2002 Agricultural University of Athens Greece Εργασία: Kaloudis, S., Anastopoulos, D., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B.  2005. Insect identification expert system for forest protection. Expert Systems with Applications 28 (3), pp. 445-452.

ΕXPERT SYSTEMS (ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)Δημοσιεύσεις

Το σύστημα δομήθηκε έτσι ώστε να αναγνωρίζει τα έντομα είτε από τα χαρακτηριστικά είτε  από τις ζημίες στα διάφορα δασοπονικά είδη. Κάνει εκτεταμένη χρήση εικόνων και σχημάτων και σαν αποτέλεσμα δίνει τόσο την αναγνώριση του εντόμου όσο και συμβουλές για την αντιμετώπιση της προσβολής.
Τα έντομα μπορεί να επιδράσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην υγειά και παραγωγικότητα του δάσους,και να προκαλέσουν παραμορφώσεις ή εξασθένηση των δένδρων ή και το θάνατο μοναχικών ατόμων ή καμιά φορά,μεγάλου αριθμού δένδρων.
Στη χώρα μας, τα έντομα αρκετές φορές κάθε χρόνο,προκαλούν σημαντικές ζημιές στα Δάση μας.

2

Μέχρι σήμερα δεν έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας τέτοια συστήματα ενώ στο εξωτερικό υπάρχει περιορισμένος αριθμός Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Απόφασης για την αντιμετώπιση προσβολών από έντομα σε δάση.
Πρόκειται για ένα  σύστημα το οποίο δεν απαιτεί υψηλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών,δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις εντομολογίας και υποστηρίζεται από εικόνες.3

Δασοκτήμονες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με ασθένειες σε δένδρα ελάτης,πεύκου ή καστανιάς και βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν μπορούν να απευθυνθούν άμεσα σε ειδικούς,μπορούν να αναγνωρίσουν το δασικό έντομο,το οποίο οδηγεί στην ασθένεια του δάσους τους.
Επίσης με την βοήθεια από τους πιθανούς τρόπους καταπολέμησης που αναφέρονται,οι κτηματίες μπορούν να λάβουν κάποια μέτρα αντιμετώπισης με την συνεργασία ειδικών.
Το σύστημα έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και μέσω διαδικτύου και έτσι είναι προσιτό σε πολλούς χρήστες με χαμηλό κόστος.
Μπορεί να μεταφέρεται εύκολα στο δάσος σε φορητό υπολογιστή ώστε να γίνεται άμεση αναγνώριση.4

Η χρήση των εμπείρων συστημάτων στην δασοπονία, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην προστασία και στην διατήρηση της ισορροπίας του δασικού οικοσυστήματος,με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των προσβολών από τα έντομα.

Σχετικό linkπατήστε εδω

Δημοσιεύσεις June 2002 Agricultural University of Athens Greece