Δικαιολογητικά για εξαίρεση από την κατεδάφιση του Ν.1512/85 κατά την Eγκ. 20/85.

1. Άρθρο 8 παρ. 8.5 (Νομιμοποίηση με Ν.1512/85).

Α. Αντίγραφο αιτήσεως.

Β. Φωτογραφίες της κατασκευής.

Γ. Έκθεση αυτοψίας και μια σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων με Τοπ. Διάγραμμα και Δ. Κάλυψης.

Δ.Τεχνική έκθεση περιγραφής του αυθαιρέτου.

Ε. Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου

Στ. Αποδεικτικά στοιχεία του χρόνου κατασκευής προ της 31/1/1983

  • Έκθεση ερμηνείας αεροφωτογραφιών
  • Τίτλους ιδιοκτησίας
  • Αποδείξεις Δ.Ε.Η, ΟΤΕ,…

Εντός δυο μηνών από την απόφαση Νομάρχη για εξαίρεση πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια νομιμοποίησης του αυθαιρέτου.

2. Άρθρο 9 παρ. 8  (Μικροπαραβάσεις) με Ν.1512/85.

Α. Αντίγραφο αιτήσεως.

Β. Φωτογραφίες της κατασκευής.

Γ. Έκθεση αυτοψίας και μια σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων με Τοπ. Διάγραμμα και Δ. Κάλυψης.

Δ. Τεχνική Έκθεση  περιγραφής της παράβασης-αιτιολόγηση για την εξαίρεσή της από κατεδάφιση.