Εκθέσεις φωτοερμηνείας για δικαστική χρήση

Εκθέσεις φωτοερμηνείας για δικαστική χρήση (σε Δικαστήριο – Δίκη).

Η πολύχρονη  εμπειρία μας, ως πραγματογνώμονες του Δημοσίου και Ιδιωτών, έχει συμβάλλει στην επίλυση μεγάλου πλήθους δικαστικών  υποθέσεων που έχουμε αναλάβει .

Εκθέσεις φωτοερμηνείας για δικαστική χρήση

Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σας παρέχουμε την αποκλειστική δυνατότητα της διαχρονικής αναπαράστασης των τρισδιάστατων ευρημάτων της   στερεοσκοπικής  παρατήρησης (της αεροφωτογραφίας ή των αεροφωτογραφιών).

Έτσι οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος και την μορφή των ως άνω ευρημάτων δίχως να απαιτεί ειδικές γνώσεις φωτοερμηνείας όπως

  • δικαστές,
  • δικηγόροι,
  • και  ιδιώτες.

Σε περίπτωση δίκης/δικαστήριου, μπορούμε να παρασταθούμε και ως τεχνικοί σύμβουλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Εκθέσεις φωτοερμηνείας για δικαστική χρήση , επικοινωνηστε μαζί μας.