Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για μονοπάτι

Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για μονοπάτι

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας  είναι δυνατόν να εντοπιστούν μονοπάτια που υπήρχαν στο παρελθόν και σήμερα έχουν καταπατηθεί ή έχουν μετατραπεί σε δρόμους.

Εντοπίζονται  τόσο με την βοήθεια της στερεοσκοπικής παρατήρησης όσο και με την ψηφιακή μέσω κατάλληλου λογισμικού που διαθέτουμε. (Με αεροφωτογραφιες  των ετών 1929, 1945, 1960, 1970, 1981, 1990, 2001, 2003, 2005 … 2014 και άλλων ).

Από την μελέτη αεροφωτογραφιών εξάγονται συμπεράσματα για το πλάτος του ,την διεύθυνση του  (διαχρονικές μεταβολές) ,το μήκος του  και άλλα.

Η ως άνω διαδικασία της ερμηνείας αεροφωτογραφιων για τον εντοπισμό μονοπατιού, συνοδεύεται και από αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας.

Είναι κατάλληλη  για δικαστική χρήση ,για χρήση στην πολεοδομία  καθώς και σε άλλες δημοσιές υπηρεσίες.Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για μονοπάτι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για μονοπάτι  , επικοινωνήστε μαζί μας.