Ερμηνεία Αεροφωτογραφιών (Φωτοερμηνεία)

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών μπορούμε και σας παρέχουμε  διαχρονικά δεδομένα (από έτος 1929 έως  και σήμερα) που αφορούν την ιδιοκτησία σας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος. Το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, στον τομέα ερμηνείας αεροφωτογραφιών, εντοπίζοντας διαχρονικά στοιχεία όπως :

-όριο ιδιοκτησίας

-ύπαρξη ή μη δασοκάλυψης

-μονοπάτι

-δρόμος

-παλαιά κατασκευή

-κατοικία

-βαθμίδα

-μαντρότοιχος  (περισσότερα)

     Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μπορούμε και σας παρέχουμε την δυνατότητα αναπαράστασης των τρισδιάστατων ευρημάτων της   στερεοσκοπικής  παρατήρησης , που είναι ορατά μόνο με την χρήση στερεοσκοπίου, σε εκτυπώσιμη μορφή μαζί με την αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας. Έτσι οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος και την μορφή των ως άνω ευρημάτων δίχως να απαιτεί ειδικές γνώσεις φωτοερμηνείας όπως δικαστές, δικηγόροι και ιδιώτες.

     Η παραπάνω μέθοδός μας έχει συμβάλλει στην κατανόηση των ευρημάτων της στερεοσκοπικής παρατήρησης σε αεροφωτογραφίες όλων των ετών σε πραγματογνωμοσύνες που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς παρέχοντας πρωτοποριακές διαχρονικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις.

     Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο στην Χαλκίδα και στα όρια του Νομού Εύβοιας αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερα σχετικά με  την φωτοερμηνεία πατήστε εδώ.

Δείτε στερεοσκοπικά  αεροφωτογραφίες με την χρήση 3D γυαλιών :

              (red/blue)                                                                              (red/green)

red cyanred green

twitter  facebook-32  google_plus  icon-linkedin  rss

πραγματογνωμων

ANTIRRHSEIS

ellada
ANTIRHSSEIS