Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος παρέχει  ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον για όσους εμπλέκονται στην ανάπτυξη, την υιοθέτηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και το ευρύ κοινό. Σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (Eionet) και τις 33 χώρες μέλη του, ο ΕΟΠ συγκεντρώνει δεδομένα και εκπονεί εκτιμήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.