Θέματα Κτηματολογίου

♦ Καθορισμός ορίων κτήματος με βάση τον αναλυτικό πίνακα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου.alt

♦ Διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν διόρθωση στοιχείων  Εθνικού Κτηματολογίου.


♦ Εύρεση κωδικού αριθμού κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) δια της λήψεως συντεταγμένων εντός της ερευνώμενης έκτασης.


♦ Ενημέρωση επί θεμάτων κτηματολογίου.

twitter  facebook-32  google_plus  icon-linkedin  rss

πραγματογνωμων

ANTIRRHSEIS

ellada
ANTIRHSSEIS