Καταπάτηση

 Μελέτες αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφιών για καταπάτηση ιδιοκτησίας

Με μελέτες  αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών  διαφόρων ετών μπορούμε να κάνουμε τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησιας σας πριν την καταπάτηση συντάσσοντας παράλληλα και αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας .

Επίσης μπορούμε να προσδιορίσουμε τα τετραγωνικά μέτρα τα όποια σας έχουν καταπατηθεί  και να παραθέσουμε τα όποια αποτελέσματα στην έκθεση για χρήση σε δικαστήριο, πολεοδομία και δασαρχείο.

meletes aerofotografias


Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση). Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μελέτες αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίων που αφορούν καταπάτηση  της ιδιοκτησίας σας καθώς και αντίστοιχης έκθεσης , μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας.