Μελέτες αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφιών για τον εντοπισμό καταπατημένων εκτάσεων.

fotoermineia katapatisi

Μελέτες αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφιών για τον εντοπισμό καταπατημένων εκτάσεων.

Με μελέτες  αεροφωτογραφιών   μπορούμε να κάνουμε τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας. 

Επίσης μπορούμε να προσδιορίσουμε τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν καταπατηθεί  και να παραθέσουμε τα όποια αποτελέσματα σε αντίστοιχη έκθεση.  

Μελέτες αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφιών για τον εντοπισμό καταπατημένων εκτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Μελέτες αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφιών για τον εντοπισμό καταπατημένων εκτάσεων. επικοινωνήστε μαζί μας.