Μελέτες φωτοερμηνείας για αναδασωτέα έκταση

aerofotografia anadasotea

Μελέτες φωτοερμηνείας για αναδασωτέα έκταση

Σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εξαιρούνται οι αγροί.

Αν η έκταση σας βρίσκεται εντός αναδασωτέας τότε με την ερμηνεία αεροφωτογραφιας ή αεροφωτογραφιων μπορεί να αποδειχθεί  ότι ήταν ανέκαθεν αγρός και έτσι να εξαιρεθεί από τον χαρακτηρισμό αυτό.

Η αναδασωτέα έκταση στον δασικό χάρτη εμφανίζεται ως ΑΝ.Εφόσον ο επιπλέον χαρακτηρισμος της έκτασης σας είναι Α.Α. τότε δεν χρειάζεται να υποβάλετε αντίρρηση.

Μελέτες φωτοερμηνείας για αναδασωτέα έκταση

Δικαιολογητικά για μελέτες φωτοερμηνείας  σε εκτάσεις που έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέες:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας σας (κατά Ε.Γ.Σ.Α. ’87)
  • απόφαση αναδασωτέας έκταση
  • χάρτη που συνοδεύει την αναδασωτέα έκταση
  • κ.α.

Σημείωση :Τα έτη των λήψεων αεροφωτογραφιών ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο αεροφωτογράφισής  της. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν αεροφωτογραφίες για τα κάτωθι  έτη (χρονολογίες): 1929, 1939, 1940, 1945,1955,1956,1957,1958,1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση).

Η πλειοψηφία των αεροφωτογραφιών είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Μελέτες φωτοερμηνείας για αναδασωτέα έκταση επικοινωνήστε μαζί μας.