Μελέτη αεροφωτογραφίας για τον προσδιορισμό της μορφής έκτασης (γεωργική ,χορτολιβαδική και δασική)

Μελέτη αεροφωτογραφίας για τον προσδιορισμό της μορφής έκτασης (γεωργική ,χορτολιβαδική και δασική) 

Η εξέταση της μορφής της ιδιοκτησίας σας με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών γίνεται με την μελέτη αεροφωτογραφιών των ετών 1945 , 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 κ.α.

Μελέτη αεροφωτογραφίας για τον προσδιορισμό της μορφής έκτασης (γεωργική ,χορτολιβαδική και δασική)

Σκοπός να εξεταστεί η διαχρονική μορφή της  έκτασης σας και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Με την βοήθεια της ερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών (*) μπορούμε να εξετάσουμε διαχρονικά αν η ιδιοκτησία σας είχε μορφή γεωργική- αγροτική, χορτολιβαδική, βραχώδη ή δασική.

Παράλληλα μπορούμε να συντάξουμε και κατάλληλη  έκθεση ερμηνείας αεροφωτογραφιών για χρήση σε Δασαρχεία- Δασαρχείο , Διευθύνσεις Δασών, Δασικούς Χάρτες.

(*) αεροφωτογραφίες των ετών: 1929 -2013

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση).

Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Μελέτη αεροφωτογραφίας για τον προσδιορισμό της μορφής έκτασης (γεωργική ,χορτολιβαδική και δασική) επικοινωνήστε μαζί μας.