Μελέτη αεροφωτογραφιών για τον προσδιορισμός της ηλικίας δέντρων

Μελέτη αεροφωτογραφιών για τον προσδιορισμός της ηλικίας δέντρων

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών (*) μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια την ηλικία ενός δέντρου. Παράλληλα μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν αυτό φύεται αυτοφυώς ή από ανθρώπινη παρέμβαση.

Επίσης μπορούμε να υπολογίσουμε τον βαθμό συγκόμωσης των δέντρων  καθώς και το ποσοστό φυτοκάλυψής τους .

Μελέτη αεροφωτογραφιών για τον προσδιορισμός της ηλικίας δέντρων

Μετά από αυτοψία μας στην ιδιοκτησία σας  και με την βοήθεια ειδικών οργάνων (παχύμετρα, τρυπανίδια..κ.α) μπορούμε να προσδιορίσουμε την ηλικία διαφόρων ειδών δέντρων όπως πεύκο,ελιά  κ.α..

Η  ως άνω διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί και σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν κυρίως περιπτώσεις  χρησικτησίας.

Η έκτακτη χρησικτησία διαφέρει από την τακτική ως προς το ότι δεν απαιτεί την ύπαρξη νόμιμου ή νομιζόμενου τίτλου, ούτε την καλόπιστη νομή του πράγματος. Για την θεμελίωσή της δηλαδή αρκεί η απόδειξη του πραγματικού γεγονότος της νομής.των δέντρων. 

(*) = (π.χ. αεροφωτογραφίες των ετών 1945, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990,1995,2000, 2005, 2010 ,2011 ,2012 ,2013 κ.α)

-Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών : Με την επίσκεψή σας στο γραφείο μας, μπορούμε να εξετάσουμε  τις αεροφωτογραφίες που διαθέτετε (ένα στερεοζεύγος)  και να σας παραθέσουμε προφορικά τα όποια συμπεράσματα προκύψουν.

Μελέτη αεροφωτογραφιών για τον προσδιορισμός της ηλικίας δέντρων για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας .