Πραγματογνωμοσύνη.

Η  έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών είναι η διαδικασία στην οποία εξετάζονται αεροφωτογραφίες ή αεροφωτογραφία με την χρήση στερεοσκοπίου καθώς και ψηφιακών μέσων, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία δεν δύναται να  προκύψουν από άλλου είδους τεχνική μελέτη.

Η έκθεση ερμηνείας αεροφωτογραφιών περιλαμβάνει την μεθοδολογία της στερεοσκοπικής παρατήρησης όλων των αεροφωτογραφιών που εξετάζονται,την ψηφιακή αναπαράσταση όλων των αποσπασμάτων αυτών,  καθώς και την παράθεση των όποιων συμπερασμάτων προκύψουν από την ως άνω μελέτη. Συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε υποθέσεις που αφορούν δασαρχεία, δικαστήρια και πολεοδομία.   

aerofotografia pragmatognomosini

Η πολύχρονη εμπειρία μας  ως πραγματογνώμονες,μιας που συμπεριλαμβανόμαστε στην λίστα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας,σε διάφορες υποθέσεις τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτών,αποτελεί για εσάς την πιο αξιόπιστη επιλογή .

Γιατί είναι απαραίτητη η σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας;

Οι αεροφωτογραφίες σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό για δικαστική χρήση εάν δεν συνοδεύονται  από κατάλληλη έκθεση πραγματογνωμοσύνης  (έκθεση φωτοερμηνείας- πραγματογνωμοσύνη ).     

Επίσημη Σφραγίδα Γνησιότητας Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στράτου.

ekthesi aerofotografia

 Για υποθέσεις που αφορούν πραγματογνωμοσύνη ή έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας- αεροφωτογραφιών επικοινωνήστε μαζί μας .