Νομοθεσία

Νομοθεσία

Ν. 998_1979
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
N. 4056 2012
Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..
N. 3889_2010
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Δασικών και άλλες διατάξεις.
Ν. 4315_2014 
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα
Ν. 4280_2014
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Νομοθεσία Δασική για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.