«Ξεμπλοκάρουν» ακίνητα, αποχαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές εκτάσεις

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σε Εύβοια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

«Ξεμπλοκάρουν» ακίνητα, αποχαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές εκτάσεις

Με παράβολο 500 ευρώ, χωρίς ποινικές διώξεις, το γκρέμισμα αυθαιρέτων – Παράταση για «ιερά» αυθαίρετα σε Natura – Δίνονται παρατάσεις στις προθεσμίες για τους δασικούς χάρτες – Βροχή τροπολογιών του ΥΠΕΝ

Ανοίγει ο δρόμος για να δοθεί οριστική λύση σε ακίνητα που βρίσκονται, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, εντός οικισμών που στερούνται εγκεκριμένων ορίων καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Προϋπόθεση να έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11ης.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. Οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν – σύμφωνα με μία από τις δεκάδες τροπολογίες που κατατέθηκαν χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον ως χορτολιβαδικές ούτε θα απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια.

Ο αποχαρακτηρισμός χορτολιβαδικών εκτάσεων αφορά σε περιοχές που απώλεσαν τον χαρακτήρα τους πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συντάγματος (11/61975) λόγω επεμβάσεων που έγιναν βάσει διοικητικής πράξης (π.χ. απόφαση νομάρχη), η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Έως σήμερα, η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπάρχει μόνο σε δάση και δασικές εκτάσεις που είχαν χάσει τον δασικό τους χαρακτήρα μετά από νόμιμες διοικητικές πράξεις, οι οποίες μάλιστα δεν κηρύσσονται και αναδασωτέες.
Με 500 ευρώ γκρεμίζεις χωρίς ποινικές διώξεις
Επιπλέον, με άλλη τροπολογία, παρατείνεται έως τις 31.12.2018 η δυνατότητα να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί έως σήμερα και να διαγραφούν τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις, εφόσον κάποιος προβεί αυτοβούλως σε κατεδάφιση-αποκατάσταση της αυθαιρεσίας. Στους ιδιοκτήτες μάλιστα, οι οποίοι κατεδαφίζουν μόνοι το αυθαίρετό τους αναστέλλονται ολωσδιόλου τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης και οι ποινικές διώξεις για αυθαίρετες κατασκευές.  
Η νέα διάταξη ορίζει ότι οι ευνοϊκές διατάξεις για τους αυθαιρετούχους αφορούν και όσους έχουν λάβει γνώση από εκθέσεις αυτοψίας που έχουν συνταχθεί και μετά την 28η.07.2011 έως και σήμερα. «Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προβούν σε κατεδάφιση μέχρι την 31-12-2018, μετά από έγκριση εκτέλεσης εργασιών εργασιών του άρθρου 28 παρ.ε. 
Οι ιδιοκτήτες που θα προβούν στην κατεδάφιση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας , ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, προκειμένου να προβεί σε αυτοψία για τη διαπίστωση της εν λόγω κατεδάφισης. Μετά τη διαπίστωση εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων και αναστολής όλως των αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης και ποινικών διώξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος νόμου», αναφέρει η τροπολογία.
Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση στο Τοπικό Παρατηρητήριο, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση – αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας (και όχι από τη σύνταξη της έκθεσης, όπως ίσχυε έως σήμερα), το Τοπικό Παρατηρητήριο ορίζει ελεγκτή δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας και επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η κυβέρνηση στον νόμο 4495/17 είχε προβλέψει την οικειοθελή κατεδάφιση από τον αυθαιρετούντα προς αποκατάσταση του περιβάλλοντος και αποφυγή εξόδων του Δημοσίου για κατεδάφιση και έξοδα εκτέλεσης.
Νομιμοποίηση για “ιερά” κτίσματα σε Natura
Για τους βοηθητικούς χώρους ναών που εγκαταστάθηκαν χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ή υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), καθώς και τα πιστοποιητικά (ή την άδεια δόμησης) από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, όπου απαιτούνται. Κατά τη διάρκεια της τριετίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και, εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία.
Τα ίδια ισχύουν και για ναούς και τους βοηθητικούς χώρους, μετόχια, ησυχαστήρια, ιερές μονές με τους βοηθητικούς χώρους τους, παρεκκλήσια και ιερά προσκυνήματα που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura.
Παρατάσεις στις προθεσμίες των Δασικών Χαρτών
Την παράταση της υποβολής αντιρρήσεων στο περιεχόμενο των δασικών χαρτών έως τις 31 Ιουλίου, τη χορήγηση πρόσθετης προθεσμίας στους Δήμους έως τις 16 Ιουλίου -προκειμένου να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα όρια των οικισμών και τις οικιστικές πυκνώσεις -, αλλά και καθορισμό χρονοδιαγράμματος 12 μηνών για την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, περιλαμβάνονται στις τροπολογίες του ΥΠΕΝ. Δίνεται ακόμη παράταση για μια διετία (έως τις 8 Αυγούστου του 2020) και στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν πριν την ισχύ του Συντάγματος για γεωργική καλλιέργεια. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους, καθώς ήταν μικρός ο αριθμός των αγροτών που εκμεταλλεύτηκαν τις διατάξεις του νόμου.
Πηγή : To Βήμα