Πράξεις Χαρακτηρισμού | Αεροφωτογραφίες | Φωτοερμηνεία |

Η διαδικασία  χαρακτηρισμού της μορφής μιας έκτασης  (αγροτικής, χορτολιβαδικής και δασικής) από το Δασαρχείο ονομάζεται Πράξη Χαρακτηρισμού. Αν ο δασικός υπάλληλος χαρακτηρίσει την έκταση σας ως δασική τότε αυτομάτως χάνετε το δικαίωμα να οικοδομήσετε σε αυτή.

 Το γραφείο μας σας παρέχει την δυνατότητα να εξετάσει την μορφή της έκτασης σας  προτού προβείτε στην διαδικασία  έκδοσης πράξεως χαρακτηρισμού και να σας συμβουλέψει για περαιτέρω ενέργειες. Εξετάζουμε όλες τις αεροφωτογραφίες  και  ορθοφωτοχάρτες που αφορούν την ιδιοκτησία σας και εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την μορφή της.

 Στην συνέχεια σας συντάσσουμε τον αντίστοιχο φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας σε περιπτώσεις που είναι απαιτητό. 

Πράξεις Χαρακτηρισμού | Αεροφωτογραφίες | Φωτοερμηνεία |

 Σε περίπτωση που η έκταση σας χαρακτηριστεί ως δασική τότε μπορούμε να υποβάλουμε ένσταση στην οποία επισυνάπτουμε την έκθεση φωτοερμηνείας .

 Επίσης κατά την εκδίκαση της υποθέσεως σας μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι.

Αναλαμβάνουμε:

   ♦ Διεκπεραίωση φακέλου για πράξεις χαρακτηρισμού. 

   ♦ Τοποθέτηση εκτάσεων σε χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 ,1:50000.

   ♦ Αντιρρήσεις για πράξεις χαρακτηρισμού σε πρωτοβάθμιες  και δευτεροβάθμιες επιτροπές.

   ♦ Φωτοερμηνεία 

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε όλα τα  Δασαρχεία  και Διευθύνσεις Δασών της χώρας.Για περιπτώσεις υποθέσεων που αφορούν το Δασαρχείο Χαλκίδας , Θηβών , Άμφισσας καθώς και  τις Διευθύνσεις Δασών Νομού Ευβοίας και Βοιωτίας η κατάθεση φακέλου ενστάσεων   γίνεται από το γραφείο μας.

 Συμβουλή: Μην προβείτε στην αγορά οικόπεδου εκτός σχεδίου, αν για την εν λόγω έκταση δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού από το αρμόδιο Δασαρχείο, μπορεί η ανωτέρω έκταση να ήταν Δασική το έτος 1945 και έτσι δεν θα μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένσταση κατά πράξης χαρακτηρισμου στο δασαρχείο που αφορά την ιδιοκτησία σας , μέσω φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφίες , επικοινωνήστε μαζί μας.