Πράξεις Χαρακτηρισμού

Πράξεις Χαρακτηρισμού Δασαρχείου -Ενστάσεις. 

Η διαδικασία  χαρακτηρισμού της μορφής μιας έκτασης  (αγροτικής, χορτολιβαδικής και δασικής) από το Δασαρχείο ονομάζεται Πράξη Χαρακτηρισμού.
-Το γραφείο μας σας παρέχει την δυνατότητα  σας συμβουλέψει για περαιτέρω ενέργειες προτού προβείτε στην διαδικασία  πράξεως χαρακτηρισμού.
-Εξετάζουμε όλες τις αεροφωτογραφίες  και  ορθοφωτοχάρτες που αφορούν την ιδιοκτησία σας και εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την μορφή της.
-Στην συνέχεια σας συντάσσουμε τον αντίστοιχο φάκελο για την διαδικασία της πράξεως χαρακτηρισμού με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας.
Σε περίπτωση που η έκταση σας χαρακτηριστεί ως δασική τότε μπορούμε να υποβάλουμε ένσταση στην οποία επισυνάπτουμε την έκθεση φωτοερμηνείας μας μαζί με τις αντίστοιχες αεροφωτογραφίες . Επίσης κατά την εκδίκαση της υποθέσεως σας μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι.

Πράξεις Χαρακτηρισμού

Αναλαμβάνουμε:

   ♦  Διεκπεραίωση φακέλου για πράξεις χαρακτηρισμού .
   ♦  Τοποθέτηση εκτάσεων σε χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 ,1:50000.
   ♦  Αντιρρήσεις για πράξεις χαρακτηρισμού σε πρωτοβάθμιες  και δευτεροβάθμιες επιτροπές.
   ♦  Φωτοερμηνεία

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε όλα τα  Δασαρχεία  και Διευθύνσεις Δασών της χώρας.

Για περιπτώσεις υποθέσεων που αφορούν το Δασαρχείο Χαλκίδας, Θηβών, Άμφισσας καθώς και  τις Διευθύνσεις Δασών Νομού Ευβοίας και Βοιωτίας η κατάθεση φακέλου ενστάσεων   γίνεται από το γραφείο μας.

Συμβουλή: Μην προβείτε στην αγορά οικόπεδου εκτός σχεδίου, αν για την εν λόγω έκταση δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού από το αρμόδιο Δασαρχείο, μπορεί η ανωτέρω έκταση να ήταν Δασική το έτος 1945 και έτσι δεν θα μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Πράξεις Χαρακτηρισμού στο Δασαρχείο επικοινωνήστε μαζί μας.