Πράξεις Χαρακτηρισμού

Πράξεις Χαρακτηρισμού Δασαρχείου -Ενστάσεις. 

Η διαδικασία  χαρακτηρισμού της μορφής μιας έκτασης  (αγροτικής, χορτολιβαδικής και δασικής) από το Δασαρχείο ονομάζεται Πράξη Χαρακτηρισμού.

Πράξεις Χαρακτηρισμού

-Το γραφείο μας σας παρέχει την δυνατότητα  σας συμβουλέψει για περαιτέρω ενέργειες προτού προβείτε στην διαδικασία  πράξεως χαρακτηρισμού.

-Εξετάζουμε όλες τις αεροφωτογραφίες  και  ορθοφωτοχάρτες που αφορούν την ιδιοκτησία σας και εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την μορφή της.

-Στην συνέχεια σας συντάσσουμε τον αντίστοιχο φάκελο για την διαδικασία της πράξεως χαρακτηρισμού με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας.

Σε περίπτωση που η έκταση σας χαρακτηριστεί ως δασική τότε μπορούμε να υποβάλουμε ένσταση στην οποία επισυνάπτουμε την έκθεση φωτοερμηνείας μας μαζί με τις αντίστοιχες αεροφωτογραφίες . Επίσης κατά την εκδίκαση της υποθέσεως σας μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι.

Αναλαμβάνουμε:

   ♦ Διεκπεραίωση φακέλου για πράξεις χαρακτηρισμού .

   ♦ Τοποθέτηση εκτάσεων σε χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 ,1:50000.

   ♦ Αντιρρήσεις για πράξεις χαρακτηρισμού σε πρωτοβάθμιες  και δευτεροβάθμιες επιτροπές.

   ♦  Φωτοερμηνεία

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε όλα τα  Δασαρχεία  και Διευθύνσεις Δασών της χώρας. Για περιπτώσεις υποθέσεων που αφορούν το Δασαρχείο Χαλκίδας , Θηβών , Άμφισσας καθώς και  τις Διευθύνσεις Δασών Νομού Ευβοίας και Βοιωτίας η κατάθεση φακέλου ενστάσεων   γίνεται από το γραφείο μας.

Συμβουλή: Μην προβείτε στην αγορά οικόπεδου εκτός σχεδίου, αν για την εν λόγω έκταση δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού από το αρμόδιο Δασαρχείο, μπορεί η ανωτέρω έκταση να ήταν Δασική το έτος 1945 και έτσι δεν θα μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Πράξεις Χαρακτηρισμού στο Δασαρχείο επικοινωνήστε μαζί μας.