Πραγματογνωμοσύνες-Εκθέσεις Φωτοερμηνείας

Πραγματογνωμοσύνες-Εκθέσεις Φωτοερμηνείας

Η έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών είναι η διαδικασία στην οποία εξετάζονται αεροφωτογραφίες με την χρήση στερεοσκοπίου καθώς και ψηφιακών μέσων. 

Σκοπός να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία δεν δύναται να  προκύψουν από άλλου είδους τεχνική μελέτη.

Πραγματογνωμοσύνες-Εκθέσεις Φωτοερμηνείας

Η έκθεση ερμηνείας αεροφωτογραφιών περιλαμβάνει :

-την μεθοδολογία της στερεοσκοπικής παρατήρησης  των αεροφωτογραφιών που εξετάζονται,

-την ψηφιακή αναπαράσταση όλων των αποσπασμάτων αυτών, καθώς

-και την παράθεση των όποιων συμπερασμάτων σε έκθεση .

Συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε υποθέσεις που αφορούν δασαρχεία, δικαστήρια και πολεοδομία.

Η πολύχρονη εμπειρία μας  ως πραγματογνώμονες,μιας που συμπεριλαμβανόμαστε στην λίστα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας,σε διάφορες υποθέσεις τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτών,αποτελεί για εσάς την πιο αξιόπιστη επιλογή .

Γιατί είναι απαραίτητη η σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας;
Οι αεροφωτογραφίες σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό για δικαστική χρήση εάν δεν συνοδεύονται  από κατάλληλη έκθεση πραγματογνωμοσύνης  (έκθεση φωτοερμηνείας- πραγματογνωμοσύνη ).
ekthesi aerofotografia

Επίσημη Σφραγίδα Γνησιότητας Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στράτου.
 Για υποθέσεις που αφορούν Πραγματογνωμοσύνες-Εκθέσεις Φωτοερμηνείας επικοινωνήστε μαζί μας .