Πυρασφάλεια δασικών ακινήτων Πολιτικά Ευβοίας .

Πυρασφάλεια δασικών ακινήτων Πολιτικά Ευβοίας .

Πυρασφάλεια δασικών ακινήτων Πολιτικά Ευβοίας .

Το γραφείο μας με έδρα τη Χαλκίδα, συντάσσει μελέτη πυροπροστασίας για ακίνητα   που  βρίσκονται  στα Πολιτικά Ευβοίας και είναι εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων ,το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας καθώς και την τεχνική έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας που αναφέρονται στο ΦΕΚ 3475 /24-5-2023 .

Οι παράμετροι – κριτήρια που λαμβάνουμε υπόψη για την αξιολόγηση επικινδυνότητας  είναι δεκατέσσερα και  ομαδοποιούνται σε έξι ισοδύναμες ομάδες ως εξής:

  1. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ακινήτου
  2. Οι κλιματολογικές συνθήκες
  3. Η κλίση
  4. Η βλάστηση
  5. Οι υποδομές και
  6. Η συχνότητα συμβάντων και εγγενείς κίνδυνοι.

Σε κάθε ομάδα και κατόπιν αυτοψία μας προκύπτει και η αντίστοιχη κατηγορία επικινδυνότητας  η οποία μπορεί να είναι χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή ιδιαίτερα υψηλή.

Από την ανάλυση όλων των παραπάνω δεδομένων προκύπτει (με συγκεκριμένη διαδικασία) ο τελικός βαθμός επικινδυνότητας του ακινήτου σας ( βαθμός 1 : Χαμηλή επικινδυνότητα, βαθμός 2 : Μεσαία επικινδυνότητα ,βαθμός 3 :  Υψηλή επικινδυνότητα ή βαθμός 4 : Ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα).

Με βάση την τελική βαθμολογία στη συνέχεια συντάσσουμε και αντίστοιχη τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρουμε με λεπτομέρεια τις ενέργειες πυροπροστασίας  που απαιτούνται ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς τόσο στην κατοικία / κτίριο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Το έντυπο αξιολόγησης καθώς και η έκθεση  κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που υπάγεται το ακίνητό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας ,τεχνικής έκθεσης  και την πυροπροστασία  ακινήτου που βρίσκεται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στα 22213-09551 (Ωράριο)  και 6938-442998 (Ωράριο Μόνο) .