Τεχνολογικός εξοπλισμός

Το γραφείο μας διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό για την παροχή όλων των υπηρεσιών τόσο στο δασοτεχνικό όσο και στο τεχνικό τμήμα, όπως:

Εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για την διενέργεια φωτοερμηνείας    
Στερεοσκόπιο τσέπης
Επιτραπέζιο στερεοσκόπιο
Ψηφιακό στερεοσκόπιο
Κατοπτρικό στερεοσκόπιο οθόνης H/Y.
Πυξίδα και Κλισίμετρο
Παχύμετρο
Γεωδαιτικό σταθμό (Global Positioning System)
G.P.S  Handheld.
Αποστασιόμετρο laser.
Laptop για εργασίες πεδίου.
Drone
Ταχύμετρο.


Επικοινωνήστε μαζί μας