Τοπογραφικά διαγράμματα εντός δασών.

 

Το γραφείο μας διαθέτει τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό για τοπογραφικές εργασίες εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

     Μπορούμε να προβούμε στον εντοπισμό των ορίων  της ιδιοκτησίας σας ,ακόμη και αν αυτή σήμερα βρίσκεται σε δάσος ή δασική έκταση, και να χαράξουμε στο έδαφος  τα όρια της με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

     Επίσης αναλαμβάνουμε την αποτύπωση της ιδιοκτησίας σας με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87  συντάσσοντας παράλληλα και τοπογραφικό διάγραμμα για χρήση στο δασαρχείο.

     Σε περιπτώσεις που επιθυμείτε μπορούμε να χαράξουμε όρια δασών και δασικών εκτάσεων και λαμβάνοντας στοιχεία υπαίθρου να εκπονήσουμε ειδικές μελέτες.

     Οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες γίνονται με χρήση υπερσύγχρονων τοπογραφικών οργάνων  G.P.S. (Γεωδαιτικός σταθμός) με ακρίβεια μέτρησης χιλιοστού.

twitter  facebook-32  google_plus  icon-linkedin  rss

πραγματογνωμων

ANTIRRHSEIS

ellada
ANTIRHSSEIS