Τοπογραφικά Διαγράμματα

 nomosnews.gr_

♦  Αποτύπωση εκτάσεων, ταχυμετρικά και μέσω δορυφορικών συστημάτων.
♦  Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα(υψομετρική αποτύπωση).
♦  Οριοθέτηση κτημάτων:

* Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας
* Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87alt
* Από χάρτες Γ.Υ.Σ.
♦  Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
♦  Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
♦  Καθορισμός λατομικών χώρων.
♦  Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
♦  Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
♦  Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

twitter  facebook-32  google_plus  icon-linkedin  rss

πραγματογνωμων

ANTIRRHSEIS

ellada
ANTIRHSSEIS