Υπηρεσίες Φωτοερμηνείας

Μερικές από τις υπηρεσίες φωτοερμηνείας που σας παρέχουμε είναι οι εξής:

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό :

  • Χειμέριου κύματος (ορισμός γραμμής αιγιαλού).

Ερμηνεία αεροφωτογραφιών για :

Η  μελέτη και η σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας γίνεται με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, του  ΟΚΧΕ καθώς και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.