Δωρεάν Έλεγχος

Δωρεάν Έλεγχος  Αεροφωτογραφιών 

Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών :

Με την επίσκεψή σας στο γραφείο μας, μπορούμε να εξετάσουμε παρουσία σας, τις αεροφωτογραφίες που διαθέτετε (ένα στερεοζεύγος).
 Ισχύει για μια και μόνο  υπόθεση  ανά πελάτη, με προγραμματισμένο ραντεβού, και εφόσον η κλίμακα  επιτρέπει τον προσδιορισμό του ακινήτου από τα φωτοσταθερά.

 Τέλος σας παραθέτουμε προφορικά τα όποια συμπεράσματα προκύψουν από την ως άνω μελέτη.

Ο δωρεάν έλεγχος ισχύει μόνο υπό τις προϋποθέσεις που θα αναφερθούν στην τηλεφωνική μας συνομιλία και δεν είναι δεσμευτικός.

Δωρεάν Έλεγχος