Δωρεάν Έλεγχος

Δωρεάν Έλεγχος  Αεροφωτογραφιών 

Ο Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών γίνεται :

– Με την επίσκεψή σας στο γραφείο μας, μπορούμε να εξετάσουμε παρουσία σας ,τις αεροφωτογραφίες που διαθέτετε (ένα στερεοζεύγος) .

– Σας παραθέτουμε προφορικά τα όποια συμπεράσματα προκύψουν από την ως άνω μελέτη.

Δωρεάν Έλεγχος

Ο Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών γίνεται

-για μια και μόνο υπόθεση ανά πελάτη και

-εφόσον η κλίμακα επιτρέπει τον προσδιορισμό του ακινήτου από  τα φωτοσταθερά.