Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

Αεροφωτογραφίες στερεοσκοπικές διαφόρων ετών (1929-σήμερα).
 Έκθεση φωτοερμηνείας εφόσον τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά.
 Γεωγραφικές συντεταγμένες κατά Ε.Γ.Σ.Α’87 μόνο της έκτασης για την οποία θα γίνουν οι αντιρρήσεις.
 Στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννομο συμφέρον σας.
 Έντυπο αντίρρησης.
 Αντίγραφο Ε9.
 Αποδεικτικό πληρωμής τέλους.
 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας– διαβατήριο.
 Στοιχεία που αποδεικνύουν τοv  μη δασικό χαρακτήρα της έκτασης.

Δικαιολογητικά

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Δικαιολογητικά για αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών επικοινωνήστε μαζί μας.