Φωτοερμηνεία Δ.Χ.

Φωτοερμηνεία Δ.Χ. ( Δασικών Χαρτών)

Φωτοερμηνεία για Δασικούς Χάρτες  με χρήση αεροφωτογραφιών για ενστάσεις (αντιρρήσεις).

Η εξέταση της μορφής της ιδιοκτησίας σας  γίνεται με  την μελέτη αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών των ετών 1945, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 κ.α.
 Σκοπός να εξεταστεί η διαχρονική μορφή της  έκτασης σας και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Φωτοερμηνεία Δ.Χ.

Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η ιδιοκτησία σας είχε μορφή

γεωργική- αγροτική,

 χορτολιβαδική,

 βραχώδη,

 δάσους ή

 δασική

Παράλληλα μπορούμε να συντάξουμε και έκθεση φωτοερμηνείας για χρήση στους Δασικούς Χάρτες (υποβολή αντιρρήσεων) Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών, Πολεοδομία, Δικαστήρια κ.α.

 Επίσης μπορούμε να παρασταθούμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι στις επιτροπές αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών!!!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Φωτοερμηνεία Δ.Χ. ( Δασικών Χαρτών), επικοινωνήστε μαζί μας.