Υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ευβοίας στο Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο Ευβοίας

Υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ευβοίας στο Κτηματολόγιο

Περιοχές
Όλη η Εύβοια (συμπεριλαμβάνονται τα Λουκίσια) και η Σκύρος.

Κτηματολόγιο Υπηρεσίες του Γραφείου μας.

Εντοπισμός ακινήτου
Υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας
 Τοπογραφικά Ε.Γ.Σ.Α. ’87
 Καθορισμός ορίων κτήματος με βάση τον αναλυτικό πίνακα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου.
 Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν διόρθωση στοιχείων Εθνικού Κτηματολογίου.
 Εύρεση κωδικού αριθμού κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) δια της λήψεως συντεταγμένων εντός της ιδιοκτησίας σας.
 Ενημέρωση επί θεμάτων κτηματολογίου.

Προθεσμία
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 22-1-2019 και λήγει στις 22-4-2019 για τους κατοίκους του εσωτερικού και στις 22-7-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιολογητικά
Ορισμένα από τα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης είναι :

Αντίγραφο ταυτότητας
 Συμβόλαιο
 Πιστοποιητικό μεταγραφής συμβολαίου
 Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
 Τοπογραφικό ή Γεωγραφικός εντοπισμός
 Εξουσιοδότηση
 Παράβολο ή Παράβολα
κ . α. ανά περίπτωση

Προσδιορισμός θέσης ακινήτου για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο με την βοήθεια αεροφωτογραφιών. (πατήστε εδώ)

Κυρώσεις

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
 Εκπρόθεσμη υποβολή πρόστιμο από 70 ευρώ για δικαίωμα σε αδόμητο οικόπεδο κάτω των 400 τ.μ. σε αστική περιοχή και φθάνει τα 250 ευρώ για οικόπεδο με κτίσμα άνω των 200 τ.μ. ή χωράφι μεγαλύτερο των τεσσάρων στρεμμάτων με κτίσμα σε αγροτική περιοχή.

 Για την υποβολή δήλωσης και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2221309551 ή 6938442998.