Τοπογραφικά

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά Χαλκίδα και Εύβοια- Αποτύπωση εκτάσεων- Ταχυμετρικά και Μέσω Δορυφορικών Συστημάτων.

Το γραφείο μας διαθέτει τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό για τοπογραφικές εργασίες εντός δασών και δασικών εκτάσεων (χρήση σε δασαρχείο) καθώς και  για οποιαδήποτε άλλη  χρήση (έκδοση οικοδομικής αδείας, κτηματολόγιο, πολεοδομία κ.α) μέσω των συνεργατών μας. 

 Μπορούμε να προβούμε στον εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας, ακόμη και αν αυτή σήμερα βρίσκεται σε δάσος ή δασική έκταση, και να χαράξουμε στο έδαφος  τα όρια της με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

 Επίσης αναλαμβάνουμε την αποτύπωση της ιδιοκτησίας σας με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α 87 συντάσσοντας παράλληλα και τοπογραφικά διαγράμματα για χρήση στο δασαρχείο, πολεοδομία, δικαστήριο κ.α.

 Σε περιπτώσεις που επιθυμείτε μπορούμε να χαράξουμε όρια δασών και δασικών εκτάσεων και λαμβάνοντας στοιχεία υπαίθρου να εκπονήσουμε ειδικές μελέτες.

Τοπογραφικά

Αποτύπωση εκτάσεων ταχυμετρικά και μέσω δορυφορικών συστημάτων.

 Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα (υψομετρική αποτύπωση).
 Οριοθέτηση κτημάτων: Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας- γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87- χάρτες Γ.Υ.Σ.
 Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
 Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
Καθορισμός λατομικών χώρων.
Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
 Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
 Τοπογραφικό διάγραμμα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 Οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες γίνονται με χρήση G.P.S. (Γεωδαιτικός σταθμός) με ακρίβεια μέτρησης χιλιοστού.

 Έκτος από την περιοχή της Χαλκίδας και γενικότερα του Νομού Ευβοίας δραστηριοποιούμαστε σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Τοπογραφικά Διαγράμματα  επικοινωνήστε μαζί μας.