Αγροτική οδός προϋφιστάμενη του έτους 1977 με την βοήθεια αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφιών.

Για να θεωρηθεί μια οδός ως αγροτική και, συνεπώς, να είναι κοινόχρηστη, πρέπει αφενός να έχει δημιουργηθεί πριν από την εφαρμογή του νόμου 651/77 και αφετέρου να εμφανίζεται ως ιδιωτική οδός σε τοπογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν σε συμβόλαια που συντάχθηκαν επίσης πριν από την εφαρμογή του νόμου 651/77. Η ιδιότητα της οδού ως αγροτική διατηρείται και μετά την εφαρμογή του νόμου 1337/83, καθώς αυτός δεν προέβλεψε διαφορετικά.

Η απόδειξη ύπαρξης αγροτικής , ιδιωτικής ή κοινόχρηστης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1977 γίνεται με την βοήθεια στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών και την σύνταξη αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας.

Για να ενημερωθείτε εάν στην περιοχή ενδιαφέροντός σας υπάρχουν αεροφωτογραφίες προ 1977 συμπληρώστε την φόρμα της online Προσφοράς (πατήστε εδώ).

Επειδή οι αεροφωτογραφίες ,σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό (σύμφωνα με τη νομοθεσία) εάν δεν συνοδεύονται από στερεοσκοπικό ελέγχό τους ή αντίστοιχη τεχνική έκθεσή μας (που είναι απαραίτητη για την αποδεικτική τους ισχύ) το γραφείο μας σε καμία περίπτωση δεν προμηθεύει μόνο τις αεροφωτογραφίες.

Αγροτική οδός προϋφιστάμενη του έτους 1977 με την βοήθεια αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφιών ,για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά .