Φωτοερμηνεία και χωροχρονικές μεταβολές

Φωτοερμηνεία και χωροχρονικές μεταβολές

Με την Φωτοερμηνεία,μέσω ειδικών εφαρμογών,μπορούμε να διακρίνουμε τις χωροχρονικές μεταβολές της ιδιοκτησίας σας.

Με την στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών,διαφόρων ετών,δύναται να εντοπιστούν γεωγραφικές μεταβολές οι οποίες προήλθαν είτε φυσικά είτε από ανθρώπινη επέμβαση.

Δίχως να είναι απαραίτητη η αυτοψία μας στην έκταση σας (ανάλογα με την περίπτωση) μπορούμε από το γραφείο μας, με την χρήση στερεοσκοπίου καθώς και ψηφιακών μέσων που διαθέτουμε, να διακρίνουμε: κτήρια, κατασκευές, δέντρα, ρέματα, δρόμους, μονοπάτια κ.α. και έτσι να εξάγουμε χρήσιμες φωτοερμηνευτικές πληροφορίες για τις διαχρονικές τους μεταβολές.Φωτοερμηνεία και χωροχρονικές μεταβολές

Τι είναι η αεροφωτογραφία;

Μια φωτογραφία η οποία δεν είναι επίγεια αλλά έχει ληφθεί από αέρος ονομάζεται αεροφωτογραφία.

Στην Ελλάδα οι πρώτες αεροφωτογραφίες ελήφθησαν το έτος 1945 κλίμακας 1:40.000 εώς 1:42.000.

Ακολούθησε λήψη του έτους 1960 (κλίμακα 1:30.000) και στην συνέχεια έγιναν αεροφωτογραφίσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα ,ανά περιοχές, παρέχοντας μας πλέον μια μεγάλη ποικιλία αεροφωτογραφιών (σε διάφορες χρονολογίες και κλίμακες).

Οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούμε για την διενέργεια φωτοερμηνείας αναγράφουν ημερομηνία , ώρα, ύψος, κλίμακα κ.α και είναι πάντα από Δημόσιες Υπηρεσίες.

Οι λήψεις τους διακρίνονται κυρίως σε πλάγιες και κατακόρυφες.

Οι τύποι τους είναι κυρίως ασπρόμαυρες και έγχρωμες (πρόσφατα έτη)

Η διαδικασία που ακολουθούμε κατά την διενέργεια της φωτοερμηνείας είναι η εξής :

-Αρχικά εξετάζουμε την ευρύτερη περιοχή μελέτης και προμηθευόμαστε τις σωστές στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες. Γιατί στερεοσκοπικές; Διότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε τις αεροφωτογραφίες σε τρεις διαστάσεις (τρισδιάστατα) σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο και να οδηγηθούμε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

-Στην συνέχεια γίνεται ακριβής εντοπισμός της ιδιοκτησίας σας με την βοήθεια των φωτοσταθερών καθώς και των συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.’ 87 του τοπογραφικού σας διαγράμματος.

-Ακολουθεί η αναγνώριση και η διαχρονική ταυτοποίηση του αντικειμένου μελέτης και

-Τέλος γίνεται η εξαγωγή των συμπερασμάτων και η σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας.

Σημαντική παρατήρηση:

Επειδή οι αεροφωτογραφίες είναι συνήθως σε κλίμακες οι οποίες δεν μπορούν να αποδείξουν τις χωροχρονικές μεταβολές στην ιδιοκτησία σας δια γυμνού οφθαλμού, δεν σημαίνει ότι αυτό που θέλετε να εντοπίσετε δεν υπάρχει !!!

Γι’ αυτό σας προτείνουμε, αφού προβείτε στην αγορά στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών ,να επιλέξετε φωτοερμηνευτή ο οποίος θα μπορέσει να διακρίνει πολλά περισσότερα με την στερεοσκοπική παρατήρηση!…Ακόμα και κατασκευή κάτω από δέντρο!!(εξαρτάται από την λήψη και την περίοδο αεροφωτογράφισης).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Φωτοερμηνεία και χωροχρονικές μεταβολές  ,επικοινωνήστε μαζί μας.