Πραγματογνωμοσύνη

Πραγματογνωμοσύνη -Αεροφωτογραφίες – Έκθεση Φωτοερμηνείας 

 Η πολύχρονη εμπειρία μας, ως πραγματογνώμονες του Δημοσίου και Ιδιωτών ,μιας που συμπεριλαμβανόμαστε στην λίστα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, έχει συμβάλλει στην επίλυση μεγάλου πλήθους δικαστικών υποθέσεων που έχουμε αναλάβει.

 Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σας παρέχουμε την αποκλειστική δυνατότητα της διαχρονικής αναπαράστασης των τρισδιάστατων ευρημάτων της στερεοσκοπικής παρατήρησης.

Έτσι οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος και την μορφή των ως άνω ευρημάτων δίχως να απαιτεί ειδικές γνώσεις φωτοερμηνείας όπως:
 δικαστές,
 δικηγόροι και
 ιδιώτες.

 Σε περίπτωση δίκης/ δικαστηρίου, μπορούμε να παρασταθούμε και ως τεχνικοί σύμβουλοι.

Πραγματογνωμοσύνη

Γιατί είναι απαραίτητη η σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνειας;

Οι αεροφωτογραφίες σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό για δικαστική χρήση εάν δεν συνοδεύονται από κατάλληλη έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

 Επίσημη σφραγίδα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στράτου σε αεροφωτογραφία.

ekthesi aerofotografia

Για υποθέσεις που αφορούν Πραγματογνωμοσύνη- Αεροφωτογραφίες- Έκθεση Φωτοερμηνείας επικοινωνήστε μαζί μας .