Πραγματογνωμοσύνη

Πραγματογνωμοσύνη -Αεροφωτογραφίες – Έκθεση Φωτοερμηνείας 

 Η έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών είναι η διαδικασία στην οποία εξετάζονται αεροφωτογραφίες με την χρήση στερεοσκοπίου.
 Επίσης γίνεται και με την χρήση υπερσύγχρονων ψηφιακών μέσων.
 Σκοπός να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία δεν δύναται να προκύψουν από άλλου είδους τεχνική μελέτη.

Η πολύχρονη εμπειρία μας ως πραγματογνώμονες, μιας που συμπεριλαμβανόμαστε στην λίστα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας,  αποτελεί για εσάς την πιο αξιόπιστη επιλογή.

Πραγματογνωμοσύνη

Γιατί είναι απαραίτητη η σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνειας;

Οι αεροφωτογραφίες σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό για δικαστική χρήση εάν δεν συνοδεύονται από κατάλληλη έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

 Επίσημη σφραγίδα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στράτου σε αεροφωτογραφία.

ekthesi aerofotografia

Για υποθέσεις που αφορούν Πραγματογνωμοσύνη- Αεροφωτογραφίες- Έκθεση Φωτοερμηνείας επικοινωνήστε μαζί μας .