Γεωπληροφορική-G.I.S.

Γεωπληροφορική-G.I.S.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

 Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων
Παραγωγή Χαρτών και Αποτύπωση Γεωγραφικών και άλλων Δεδομένων
 Χάρτες- Χαρτογραφία
Γεωαναφορά Δορυφορικών Εικόνων και Αεροφωτογραφιών
 Δημιουργία Θεματικών Χαρτών
Τρισδιάστατες Αναπαραστάσεις για Δικαστήρια
Εφαρμογές για το αστικό περιβάλλον
Εφαρμογές για το φυσικό περιβάλλον

Δημοσθένης Χαρ. Αναστόπουλος :Εξειδικευμένος στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  (G.I.S) στην Χαρτογραφία και στο Περιβάλλον, με πιστοποίηση από το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.