Υποθέσεις φωτοερμηνείας

Υποθέσεις φωτοερμηνείας -Ερμηνεία Αεροφωτογραφιών -Εκθέσεις ,που έχει αναλάβει το γραφείο μας .

Μελέτη φωτοερμηνείας για εντοπισμό πηγαδιού
Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για το εάν  εντοπίζεται καπνοδόχος
Ερμηνεία αεροφωτογραφιών για το εάν  εντοπίζεται ημιονική οδός
Φωτοερμηνεία  για τον εντοπισμό δώματος
Έκθεση φωτοερμηνείας για προσδιορισμό του έτους κατασκευής δρόμου
Σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας για κατασκευές
Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών για πράξη χαρακτηρισμού
Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας για εντοπισμό στεγάστρου
Φωτοερμηνεία για χρήση σε δικαστήριο
Έκθεση φωτοερμηνείας για χρήση σε δασαρχείο
Μελέτη αεροφωτογραφιών για χρήση στην  πολεοδομία
Φωτοερμηνευτική μελέτη για  χρήση στην διεύθυνση δασών
Έκθεση φωτοερμηνείας για εντοπισμό στέγης σε οικία
Πραγματογνωμοσύνη με χρήση αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών
Μελέτες φωτοερμηνείας για όμορες ιδιοκτησίες
Μελέτη φωτοερμηνείας για προσδιορισμό ηλικίας δέντρων
Φωτοερμηνεία σε έκταση εκτός σχεδίου για είδος βλάστησης
Σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας για κατασκευή
Ερμηνεία αεροφωτογραφιών για δασική έκταση
Φωτοερμηνεία για αγροτική έκταση
Φωτοερμηνεία για χορτολιβαδική έκταση
Μελέτη φωτοερμηνείας για εντοπισμό βαθμίδας
Σύνταξη φωτοερμηνείας για προσδιορισμό παράνομης υλοτομίας μέσω δορυφορικής εικόνας
Φωτοερμηνευτική μελέτη για εντοπισμό πεζούλας
Φωτοερμηνεία για προσδιορισμό μορφής έκτασης
Σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας για αυθαίρετο
Φωτοερμηνεία για το προσδιορισμό του έτους κατασκευής μονοκατοικίας
Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών για τον προσδιορισμό του έτους κατασκευής εξέδρας
Σύνταξη φωτοερμηνείας για δώμα
Σύνταξη φωτοερμηνείας για εντοπισμό κατασκευής σε ακάλυπτο
Μελέτη φωτοερμηνείας για εντοπισμό  απόληξης κλιμακοστασίου
Σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας σε μαντρί
Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας για εντοπισμό  σκάλας σε διώροφη οικοδομή
Έκθεση φωτοερμηνείας για κτηνοτροφική μονάδα
Μελέτη αεροφωτογραφιών για εντοπισμό θεμελίων οικοδομής
Φωτοερμηνεία για αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη
Φωτοερμηνεία για προσδιορισμό έτους κατασκευής μαρίνας
Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών για εντοπισμό μουλαρόδρομου
Έκθεση φωτοερμηνείας για εντοπισμό δίρριχτης στέγης σε οικία
Έκθεση φωτοερμηνείας για εντοπισμό μονοπατιού
Μελέτη φωτοερμηνείας για προσδιορισμό ορίων ιδιοκτησίας
Μελέτη φωτοερμηνείας για προσδιορισμό έτους εκχέρσωσης
Φωτοερμηνεία για αναδασωτέα έκταση
Φωτοερμηνεία για προσδιορισμό ρέματος
Έκθεση φωτοερμηνείας για εντοπισμό πεζοδρομίου
Έκθεση φωτοερμηνείας για εντοπισμό κεραίας
Έκθεση φωτοερμηνείας για εντοπισμό δεξαμενής
Φωτοερμηνευτική μελέτη για εντοπισμό κεραμοσκεπής
Φωτοερμηνευτική μελέτη για εντοπισμό τεχνικού έργου
Φωτοερμηνευτική μελέτη για εντοπισμό γέφυρας
Μελέτη φωτοερμηνείας για εντοπισμό πλατείας
Μελέτη φωτοερμηνείας για εντοπισμό γκαράζ
Μελέτη φωτοερμηνείας για εντοπισμό κολώνας (υψηλής τάσης)
Μελέτη φωτοερμηνείας για εντοπισμό κολώνας Δ.Ε.Η.
Μελέτη φωτοερμηνείας για προσδιορισμό έτους καταστροφής περιβάλλοντα χώρου οικοδομής από πλημμύρα
Μελέτη φωτοερμηνείας για προσδιορισμό ορόφων πολυκατοικίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Υποθέσεις φωτοερμηνείας- Ερμηνεία Αεροφωτογραφιών- Εκθέσεις επικοινωνηστε μαζί μας