Φωτοβολταϊκά και «εκτός σχεδίου»

        Επιτρέπονται με κάλυψη μέχρι 60% χωρίς να απαιτείται το οικόπεδο να είναι άρτιο ή οικοδομήσιμο. Δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια .
             Θα επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε εκτός σχεδίου περιοχές, με κάλυψη του γηπέδου μέχρι 60% και χωρίς να απαιτείται αρτιότητα ή οικοδομησιμότητα του οικοπέδου. Επίσης δεν θα απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), παρά μόνον η έκδοση μιας «Εγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, με μόνα δικαιολογητικά μία σύντομη περιγραφή των εργασιών, καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού.

      Αυτά προβλέπουν μεταξύ άλλων δύο νέες υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση μικρών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, καθώς και στην ενσωμάτωσή τους σε κτίρια.
Οι αποφάσεις της υπουργού κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη για «Εγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών» και «Εγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές» θα ενοποιήσουν διεσπαρμένες εφαρμογές για τα φωτοβολταϊκά και θα διευκολύνουν την εγκατάστασή τους. Για την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών σε κτίρια επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους σε δώματα, στέγες, σκίαστρα, προσόψεις, αλλά και σε ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, στο εξής δεν θα απαιτείται η έκδοση «Εγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» που ίσχυε ως σήμερα, αλλά μόνο η κατάθεση εγγράφου γνωστοποίησης των εργασιών με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου. Την ευθύνη της εγκατάστασης και της συμμόρφωσης ως προς τους στοιχειώδεις κανόνες ενσωμάτωσης (δηλαδή στην αισθητική πλευρά και στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων) έχει ο επιβλέπων μηχανικός.
Για την προστασία, τέλος, περιοχών με ιδιαίτερη φυσιογνωμία ορίζεται ότι για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και διατηρητέα κτίρια, απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).