Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας για όρια ιδιοκτησίας.

Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας για όρια ιδιοκτησίας.

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες  μπορούμε να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τα καταπατημένα  όρια της ιδιοκτησίας σας. 

Τα όρια  της ιδιοκτησίας σας  που μπορούν να εντοπιστούν από την μελέτη των σχετικών αεροφωτογραφιών είναι :

  • δενδροστοιχίες- δέντρα- δέντρο ,
  • φυτοφράχτης,
  • μάντρα -μαντρότοιχος,
  • βαθμίδα -βαθμίδες,
  • σύρμα – συρματόπλεγμα κ.α.

 Τα ως άνω ευρήματα παρατίθενται σε αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών  για οποιαδήποτε χρήση (δικαστική, πολεοδομία ..κ.α.)

Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας για όρια ιδιοκτησίας. 

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την καταπάτηση σε όριο – όρια ιδιοκτησίας

  • Tοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτήτη – αντιδίκου με συντεταγμενες Ε.Γ.Σ.Α. ’87
  • Παλαιό-παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα
  • Χάρτη Γ.Υ.Σ 1:5000
  • Ορθοφωτοχάρτη – ορθοφωτοχάρτες
  • Πρόσφατες επίγειες φωτογραφίες στις οποίες να εμφανίζονται τα όρια  …(εφόσον είναι ορατά κατά την λήψη)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας για όρια ιδιοκτησίας. , επικοινωνήστε μαζί μας.