Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφίες

Φωτοερμηνεία και Αεροφωτογραφίες

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας – αεροφωτογραφιών μπορούμε και σας παρέχουμε διαχρονικά δεδομένα (από έτος 1929 έως  και σήμερα) που αφορούν την ιδιοκτησία σας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος. Το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, στον τομέα ερμηνείας αεροφωτογραφίας – αεροφωτογραφιών, εντοπίζοντας διαχρονικά στοιχεία όπως :

– όριο ιδιοκτησίας

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφίες

– ύπαρξη ή μη δασοκάλυψης

– μονοπάτι

– δρόμος

– παλαιά κατασκευή

– κατοικία

– βαθμίδα

– μαντρότοιχος

 (περισσότερα)

Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μπορούμε και σας παρέχουμε την δυνατότητα αναπαράστασης των τρισδιάστατων ευρημάτων της   στερεοσκοπικής  παρατήρησης , που είναι ορατά μόνο με την χρήση στερεοσκοπίου, σε εκτυπώσιμη μορφή μαζί με την αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας. Έτσι οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος και την μορφή των ως άνω ευρημάτων δίχως να απαιτεί ειδικές γνώσεις ερμηνείας αεροφωτογραφίας-αεροφωτογραφιων  όπως δικαστές, δικηγόροι και ιδιώτες.

 Η παραπάνω μέθοδός μας έχει συμβάλλει στην κατανόηση των ευρημάτων της στερεοσκοπικής παρατήρησης σε αεροφωτογραφίες όλων των ετών σε πραγματογνωμοσύνες που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς παρέχοντας πρωτοποριακές διαχρονικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις.  Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφίες Μελέτες αεροφωτογραφιας Μελέτη  Δασικός Χάρτης  αντίρρηση 

Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο στην Χαλκίδα και στα όρια του Νομού Εύβοιας αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία αεροφωτογραφιας ή αεροφωτογραφιων που αφορούν την ιδιοκτησία σας, επικοινωνήστε μαζί μας.