Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα

Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα  (Απόδειξη χρόνου κατασκευής με αεροφωτογραφία / αεροφωτογραφίες )

Η ερμηνεία αεροφωτογραφίας/ αεροφωτογραφιών στα αυθαίρετα  αποτελεί αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο για την νομιμοποίηση τους. 

Μέσω της φωτοερμηνείας μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής  τους και έτσι να επιτευχθεί μείωση του προστίμου νομιμοποίησης που κυμαίνεται  από 20% έως 85%.
Η ερμηνεία αεροφωτογραφιών γίνεται τόσο μονεικονικά όσο και στερεοσκοπικά (τρισδιάστατη  παρατήρηση). Ο συνδυασμός των όποιων αποτελεσμάτων παρατίθεται σε αντίστοιχη έκθεση ως αποδεικτικό παλαιότητας αυθαιρέτου. Παράλληλα μπορεί να γίνει και χρήση της στην  ειδική πλατφόρμα του Τ.Ε.Ε.
Για τα αυθαίρετα χρησιμοποιούνται  αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού καθώς και του Ο.Κ.Χ.Ε .
Αποτελούν δημόσια έγγραφα και αποδεικτικό υλικό μόνο εάν συνοδεύονται από αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας- πραγματογνωμοσύνης.

Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα

Με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών είναι δυνατός ο εντοπισμός αυθαιρέτων κατασκευών όπως :

-Μπάρμπεκιου,
-σκάλες,
-αριθμός ορόφων,
-μαντρότοιχοι,
-αποθήκες,
-κατοικίες,
-δεξαμενές,
-πηγάδια κ.α .

Στις περιπτώσεις που δεν δύναται να εντοπιστούν, σε Δημόσιες Υπηρεσίες,  αεροφωτογραφίες για τις χρονολογίες που σας ενδιαφέρουν (κυρίως της περιόδου 2000-2011), τότε μπορούμε να προβούμε στην αγορά δορυφορικής εικόνας η οποία θα συνοδεύεται και από βεβαίωση γνησιότητας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα επικοινωνήστε μαζί μας. 

Συχνές ερωτήσεις