Φωτοερμηνεία για Ρέμα

Με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών  μπορούμε μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης (αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφίες) να εντοπίσουμε ρέμα – ρέματα, ρυάκια και ρευματίδια.

Επίσης με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες μπορούμε να εντοπίσουμε την κοίτη του ρέματος , την ροή  του (ρους), την οριογραμμή του, αν πρόκειται για το κύριο ρέμα ή είναι ρυάκι – ρευματίδιο, εάν έχουν κατασκευαστεί τεχνικά έργα για την διευθέτησή του κ.α.

aerofotografia rema

Η ως άνω διερεύνηση γίνεται με την χρήση στερεοσκοπίου και εκτός των αεροφωτογραφιών χρησιμοποιούνται και χάρτες κλίμακας 1:5000 έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την ύπαρξη ή μη αυτών διαχρονικά.

Παράλληλα μπορούμε να συντάξουμε  και  έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίων για οποιαδήποτε χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εάν εντοπίζεται (μέσω αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες) , ρέμα ,ρέματα ,ρυάκια  και ρευματίδια στην ιδιοκτησία σας , επικοινωνήστε μαζί μας.