Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό εκχερσωμένων εκτάσεων

ekxersosi aerofotografia

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό εκχερσωμένων εκτάσεων

Το γραφείο μας έχει αναλάβει κατά καιρούς αρκετές υποθέσεις παράνομης εκχέρσωσης δάσους ή δασικής έκτασης.

Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες την εκχερσωμένη έκταση για την οποία έχετε κατηγορηθεί.

Εξετάζουμε εάν η έκταση  είχε δασικό χαρακτήρα πριν αυτή εκχερσωθεί καθώς και την μορφή της διαχρονικά .

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό εκχερσωμένων εκτάσεων

Αφού ληφθούν υπόψιν  και λοιπά στοιχεία τότε γίνεται η σύνταξη της ειδικής μελέτης αεροφωτογραφιών και της  ένστασης.

Τα αποτελέσματα της ως άνω μελέτης, σας τα παραθέτουμε σε έκθεση φωτοερμηνείας για οποιαδήποτε χρήση όπως για δικαστήριο , δασαρχείο  και διεύθυνση δασών.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό εκχερσωμένων εκτάσεων , επικοινωνήστε μαζί μας.